0.2 TPP COIL

120 บาท

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

คอยล์ Voopoo TPP 0.15 โอห์ม DM1 Mesh Coil

คอยล์ประเภทนี้แนะนำให้ใช้ไฟ 60-80 วัตต์ เพื่อให้ได้รับกลิ่นที่ดี เหมาะสำหรับสายควัน คนที่ชอบเล่นกับควันเยอะๆ ใช้กับน้ำยาฟรีเบสที่มีปริมาณนิโคตินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 mg เป็นต้นไป

คอยล์ Voopoo TPP 0.2 โอห์ม DM2 Mesh Coil

คอยล์ประเภทนี้แนะนำให้ใช้ไฟ 40-60 วัตต์ เพื่อให้ได้รับกลิ่นที่ดี เหมาะสำหรับสายควัน คนที่ชอบเล่นกับควันเยอะๆ แต่ยังได้รสชาติและกลิ่นอยู่ ใช้กับน้ำยาฟรีเบสที่มีปริมาณนิโคตินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 mg เป็นต้นไป

คอยล์ Voopo TPP 0.3 โอห์ม DM4 Mesh Coil

คอยล์ประเภทนี้แนะนำให้ใช้ไฟ 32-40 วัตต์ เพื่อให้ได้รับกลิ่นที่ดี ตัวนี้เหมาะกับควันกลางๆ ใช้กับน้ำยาฟรีเบสที่มีปริมาณนิโคตินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 mg เป็นต้นไป